Splnené priority MF SR z Programového vyhlásenia vlády SR

Zdieľaj

Ministerstvo financií SR pripravilo základný odpočet úloh, ktoré boli súčasťou Programového vyhlásenia vlády. Prinášame Vám stručný prehľad splnených priorít:

Zmeny v rozpočtovom procese a štruktúre výdavkov – Revízia výdavkov verejnej správy

Revízia prináša analytický pohľad na štruktúru slovenských verejných výdavkov a dosahovaných výsledkov. Porovnáva výdavky Slovenska v rokoch 2011-2020 vzhľadom k veľkosti ekonomiky s krajinami s najvyššou kvalitou života (Smart), s najviac sa zlepšujúcou kvalitou života (Tigre) a tými, s ktorými spoločne vstupovalo do EÚ (EÚ 2004). Snaží sa pri tom zohľadniť aj demografiu a iné faktory, ktoré výšku výdavkov ovplyvňujú bez ohľadu na politické rozhodnutia. Cieľom revízie je určiť oblasti, na ktoré by sa rozpočtové prostriedky mali sústrediť najviac.

• Link na revíziu: https://bit.ly/vydavkove_priority

Dvadsať startupov mu zbankrotovalo. Ale Instacart z Mehty urobil miliardára

Posilnenie rozhodovania podľa dát – Ako nestrieľať naslepo (RIA)

Najnovšia štúdia ÚHP skúma proces schvaľovania materiálov na úrovni vlády i parlamentu. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť politikov i verejnosti pri prijímaní rozhodnutí. Navrhované zmeny sa týkajú analýz, procesov aj inštitúcií. Najvýraznejšou zmenou je rozdelenie posudzovania vplyvov na tzv. malú a veľkú analýzu vplyvov a ich nezávislé posúdenie.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours