Aké vysoké je zdanenie vína v krajinách OECD

Zdieľaj

Aké vysoké je zdanenie vína v krajinách OECD a kde nedopadá spotrebná daň na víno bez bubliniek

Rozdiely vo výške sadzieb spotrebnej dane pri víne sú medzi jednotlivými členskými krajinami OECD značné. Česko patrí medzi krajiny, kde je spotrebná daň uvalená iba na šumivé víno. Tiché víno spotrebnej dani nepodlieha. V ktorých krajinách OECD sú spotrebné dane na víno najvyššie? Aká vysoká DPH je uvalená na víno?

Vplyv na konečnú cenu fľaše vína pre spotrebiteľov majú samozrejme aj nepriame dane, teda spotrebnú daň a daň z pridanej hodnoty. Spotrebná daň u šumivého vína činí v Česku dlhodobo 2340 Kč za hektoliter, teda 23,40 Kč na liter šumivého vína.

Na tiché víno však nie je spotrebná daň uvalená. Sadzby dane z vína a medziproduktov sú uvedené v § 96 zákona č. 353/2003 Zb. o spotrebnej dani v platnom znení. Tiché aj šumivé víno v Česku podlieha dani z pridanej hodnoty, a síce v základnej sadzbe 21 %.

Sadzba DPH pri víne
Zatiaľ čo spotrebná daň u tichého aj šumivého vína nie je legislatívou zavedená hneď v niekoľkých členských krajinách OECD, DPH sa odvádza z tichého i šumivého vína vo všetkých členských krajinách OECD.

Najvyššia sadzba DPH pri víne je v Maďarsku (27 %), v Dánsku (25 %), v Nórsku (25 %), vo Švédsku (25 %), vo Fínsku (24 %), v Grécku (24 %), v Írsku (23 %), v Poľsku (23 %). Najnižšia sadzba DPH je vo Švajčiarsku (7,7 %), v Kórei (10 %), v Japonsku (10 %) av Austrálii (10 %).

Čítajte tiež: O koľko kvôli zvýšeniu spotrebných daní zdražel tvrdý alkohol?

Spotrebná daň z tichého vína
Česko nie je jedinou členskou krajinou OECD, kde nie je spotrebná daň uvalená na tiché víno. Ďalšími krajinami sú napr. Rakúsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko či Slovensko.

V nasledujúcej tabuľke máme uvedených desať členských krajín OECD s najvyššou spotrebnou daňou u tichého vína, pričom máme uvedenú hodnotu v národnej mene za hektoliter a po prepočte aj v korunách za liter, prepočet na koruny je ovplyvnený aktuálnym výmenným kurzom a je uvedený v celých korunách. Uvedené údaje sú za rok 2022.

Krajina

Na hektoliter

v národnej mene

Na 1 liter v Sk

Nórsko

5784,00 NOK

4,99 €

Írsko

424,84 EUR

4,90 €

Fínsko

421,00 EUR

4,90 €

Veľká Británia

297,57 GBP

3,50 €

Litva

181,00 EUR

1,50 €

Nový Zéland

290,54 NZD

1,50 €

Dánsko

1126,00 DKK

1,30 €

Estónsko

147,82 EUR

1,30 €

Lotyšsko

111,00 EUR

1,20 €

Holandsko

88,30 EUR

Spotrebná daň u šumivého vína
Slovensko patrí medzi členské krajiny OECD s najnižšou sadzbou spotrebnej dane, ako je názorne vidieť z ďalšej tabuľky, kde máme u vybraných krajín OECD uvedenú spotrebnú daň v národnej mene za hektoliter aj v eurách za liter šumivého vína. Ani u šumivého vína nie je spotrebná daň zavedená vo všetkých členských krajinách OECD, šumivé víno nepodlieha odvodom na spotrebnej dani napr. v Taliansku, v Španielsku, v Portugalsku či v Grécku. Okrem Česka sú údaje za rok 2022.

Spotrebná daň u šumivého vína vo vybraných krajinách OECD
Krajina

Na hektoliter

v národnej mene

Na 1 liter v Sk

Írsko

849,68 EUR

8,50 €

Nórsko

5784,00 NOK

4,99 €

Veľká Británia

381,15 GBP

4,50 €

Fínsko

421,00 EUR

4,90 €

Turecko

11719,00 TRY

3,50 €

Belgicko

256,32 EUR

2,50 €

Dánsko

1461,00 DKK

50 Kč

Litva

181,00 EUR

1,50 €

Nový Zéland

290,54 NZD

1,50 €

Estónsko

147,82 EUR

1,30 €

Litva

111,00 EUR

1,20 €

USA

110,00 USD

0,50 €

Česko

89,00 €

0,90 €

Holandsko

88,30 EUR

0,50 €

Slovensko

79,65 EUR

0,50 €

Japonsko

9000,00 JPY

0,50 €

Prameň: OECD, Tax Database, Table 5.2. Taxation of wine

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours