Vláda schválila Program stability SR na roky 2024 až 2027

Zdieľaj

Ministri na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády v Dolnej Krupej schválili Program stability 2024. Z pohľadu Ministerstva financií SR (MF SR) ide o mimoriadne dôležitý dokument, ktorý určuje ekonomické a rozpočtové plány Slovenskej republiky na najbližšie 3 roky. Program stability ministerstvo financií posiela aj Európskej komisii.

Program stability obsahuje základné makroekonomické prognózy a fiškálne ciele, ktoré odzrkadľujú aktuálne zámery vlády v oblasti verejných financií na najbližšie tri roky. Ich splnenie bude náročné, keďže verejné financie sú po 3 a pol roku výrazného rastu dlhu a deficitu nie práve v najlepšom stave. Ambícia ministerstva financií je však jasná. Do roku 2027 dostať deficit verejných financií pod 3% HDP.

Program stability počíta v najbližších troch rokoch s priemerným ekonomickým rastom mierne nad 2%. V roku 2024 bude tento rast podporovaný ustupujúcou infláciou a oživením spotreby. Práve domácu spotrebu potiahne pomerne silný rast reálnych miezd. Ekonomický rast sa podľa odhadov v roku 2025 ešte zrýchli na približne 3,1% a to vďaka realizovaniu výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Inflácia v budúcom roku ešte mierne narastie, no následne by mala klesnúť bližšie k svojmu cieľu 2%. Program stability počíta s relatívne stabilným vývojom na pracovnom trhu, ktorý však bude aj naďalej poznačený nedostatkom voľnej pracovnej sily.

Nezmenil sa Wilders, ale situácia v Európe

Dokument tiež obsahuje najmä základné ciele v oblasti deficitu verejných financií. Ten by mal do roku 2027 klesnúť pod 3% HDP. Docieliť by to mala pomerne výrazná vládna konsolidácia na úrovni približne 1 % HDP ročne. Takéto tempo by malo do konca volebného obdobia zabezpečiť aj vystúpenie z očakávanej procedúry nadmerného deficitu. Zároveň by sa tak stabilizoval aj dlh, ktorý by mal začať práve od roku 2027 postupne klesať. Navrhované ciele sú v súlade aj s reformovanými európskymi fiškálnymi pravidlami, ktoré stanovujú limit na rast tzv. čistých výdavkov.

„Program stability potvrdzuje fiškálne ciele, ktoré prijala vláda ešte v decembri minulého roka. Je naozaj dôležité dostať deficit, čo najskôr pod 3% HDP, aby sa zastavil rast dlhu.“ povedal riaditeľ Inštitútu finančnej politiky (IFP) MF SR Juraj Valachy.

Na rokovaní vlády bol schválený aj ďalší dôležitý dokument a to Národný program reforiem. Je to dokument, ktorý popisuje reformnú snahu vlády v najdôležitejších oblastiach, ako sú zdravotníctvo, školstvo či verejné financie. Aj Národný program reforiem zdôrazňuje prioritu vlády SR, ktorou je návrat k udržateľným verejným financiám a stabilizácia vývoja verejného dlhu v pomere k HDP.

Program stability nájdete tu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29492/1

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours