V tomto roku viac peňazí?

Zdieľaj

Sociálna poisťovňa prináša pre mnohých občanov Slovenska pozitívne správy, ktoré sa týkajú ich finančnej situácie. Vo svojom najnovšom oznámení informovala o dôležitej zmene, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2024 a ovplyvní životy mnohých Slovákov. Čo to znamená pre rôzne skupiny obyvateľov a aké sú tieto novinky?

Podľa Sociálnej poisťovne budú poistenci od budúceho roku môcť očakávať vyššie maximálne sumy štyroch druhov nemocenských dávok: nemocenských, materských, tehotenských a ošetrovných. Toto zlepšenie je výsledkom každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý slúži ako výpočtová základňa pre výšku poistného na nemocenské poistenie. Zároveň stúpa aj maximálny denný vymeriavací základ, ktorý sa používa pri výpočte nemocenských dávok.

Denisa Saková: Mesto Prievidza má nový zdroj tepla pre vykurovanie!

Ak občanovi vznikne nárok na nemocenskú dávku v období od 1. januára do 31. decembra 2024, denný vymeriavací základ, pravdepodobný denný vymeriavací základ a úhrn denných vymeriavacích základov alebo pravdepodobných denných vymeriavacích základov nesmú prekročiť hranicu 85,7425 eur. Pravdepodobný denný vymeriavací základ určený z minimálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného bude v tomto období 21,7334 eur.

Pre poistených, ktorí budú dočasne pracovne neschopní v roku 2024, je dôležité vedieť, že maximálna denná výška nemocenského dávky bude činiť 47,15837500 eur. To znamená, že v prípade 30-dňového kalendárneho mesiaca môžu očakávať nemocenské vo výške až 1 414,80 eur a v prípade 31-dňového mesiaca dokonca až 1 462 eur.

Materské dávky pre budúce mamičky dosiahnu najvyššiu sumu 1 993 eur mesačne, pričom maximálna denná výška materského dávky bude 64,30687500 eur. To znamená, že materské dávky budú dosahovať maximálnu výšku 1 929,30 eur mesačne v prípade 30-dňového mesiaca a 1 993,60 eur mesačne v prípade 31-dňového kalendárneho mesiaca.

Rovnako sa zvyšuje aj maximálna výška tehotenskej dávky. Maximálna denná suma pre tehotenské dávky bude 12,86137500 eur, čo znamená, že budúce mamičky budú môcť očakávať tehotenské dávky vo výške až 385,90 eur mesačne v prípade 30-dňového mesiaca a 398,80 eur mesačne v prípade 31-dňového mesiaca.

V roku 2024 sa menia aj pravidlá týkajúce sa ošetrovných dávok. Maximálna denná výška ošetrovných dávok bude 47,15837500 eur, pričom dávka ošetrovného, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca za 14 dní, dosiahne maximálnu výšku 660,30 eur. Dlhodobé ošetrovné, ktoré sa môže vyplácať až 90 dní po splnení zákonných podmienok, bude mať maximálnu výšku 1 414,80 eur mesačne v prípade 30-dňového kalendárneho mesiaca a 1 462 eur mesačne v prípade 31-dňového mesiaca.

Tieto zmeny v sociálnom poistení prinášajú do života obyvateľov Slovenska viac finančnej istoty a podporia rodiny v náročných situáciách. Sociálna poisťovňa sa snaží zabezpečiť, aby poistenci mali lepšie podmienky pri zvládaní zdravotných a rodinných výziev.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours