Trend zlacňovania potravín by mohol pokračovať

Zdieľaj

 

  • Začiatkom minulého roka dosiahol rast cien svoj vrchol tak u nás, ako aj v celej Európe.
  • V porovnaní s minulým rokom je dnes 40% z položiek potravín lacnejších. 
  • Napriek chvíľkovým výkyvom sú ceny potravín stabilné.
  • Ich vývoj vo veľkej miere závisí od vývoja na svetových trhoch. Tie reagujú na vplyvy počasia, vplyvy klimatických zmien na úrodu, či situáciu s ich dopravou po svete.
  • Celkovo očakávame pokračovanie priaznivého vývoja a to aj vďaka poklesu niektorých nákladov poľnohospodárov a potravinárov. 

V minulom roku sme u nás zaznamenali štvrtý najvyšší nárast cien potravín spomedzi všetkých krajín Európskej Únie. Ceny potravín sa od pandémie rekordne zvýšili.  Graf 1 ilustruje, o koľko narástli konečné spotrebiteľské ceny potravín a nealkoholických nápojov naprieč EÚ od júna 2021 do marca 2024. Na Slovensku je to viac než 40%, čím sa radíme ku krajinám s najvyšším celkovým nárastom cien potravín.

Digitálne euro je čoskoro tu. Žiadna hotovosť a peniaze pod kontrolou

Graf 1: O koľko sa zvýšili ceny potravín od júna 2021 v EÚ: Kumulatívna zmena cien potravín a nealkoholických nápojov (od júna 2021 do marca 2024)

Ceny potravín už prestali v celej Európe prudko rásť a dokonca začínajú klesať. Rast cien potravín v EÚ vrcholil v marci 2023, keď všetky potravinárske položky medziročne rástli minimálne o 6%. Odvtedy sa však cenový vývoj začal zmierňovať a podiel rýchlo rastúcich položiek sa podstatne znížil. Cena približne pätiny potravinových položiek v EÚ už klesá.

Dobrou správou je, že veľká časť potravín u nás už lacnie. Na Slovensku narástli ceny od júna 2021 do marca 2023 o takmer 40%, pričom za posledný rok sa rast spomalil na 0,6%. Nie je to ešte celkový pokles cien potravín, no do konca marca už zlacnelo medziročne 40% kategórií potravín (Graf 2). To je viac ako priemer EÚ. O minimálne 10% zlacneli rastlinné oleje, múka, vajcia a čerstvá alebo chladená zelenina. Naopak, o viac ako 10% drahšie sú zemiaky a hlavne olivový olej, ktorého cena stúpla o 45%.

Graf 2: Podiel potravín na Slovensku podľa ich miery cenového rastu

Ceny v Európe sú synchronizované. Jedlé oleje, maslo či mliečne produkty lacnejú naprieč celou Európou a je to spôsobené poklesom cien relevantných agrokomodít a poľnohospodárskych produktov na svetových trhoch. Opačným smerom sa však momentálne vyvíja cena olivového oleja, ktorý je drahší nielen na Slovensku, ale úplne všade.

Dôvodov, prečo by ceny potravín už nemuseli rásť, je niekoľko. Náklady  poľnohospodárov v EÚ začali klesať. Odráža to aj 10% medziročný pokles farmárskych a veľkoobchodných cien. Rovnako ceny hnojív, ako významný náklad v poľnohospodárskej výrobe, medziročne klesli o 40%. Výrazne sa zmiernil aj rast výrobných cien potravín a nižšie náklady sa prenášajú aj do spotrebiteľských cien. Tzv. momentum inflácie potravín (Graf 3), teda pohľad na 3mesačnú, sezónne očistenú infláciu v eurozóne, sa znížilo z dvojciferných úrovní na takmer 1%. Spomaľuje sa aj na Slovensku a s ohľadom na doterajší výrazný nárast potravinárskych cien existuje priestor na pokračujúcu stabilizáciu.

Graf 3: Momentum inflácie v eurozóne a na Slovensku je na ústupe (anualizovaný 3-mesačný rast sezónne očisteného HICP indexu potravín, alkoholických nápojov a tabaku)

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours