HP ukazuje udržateľné ambície a zapája aj lokálnych partnerov

Zdieľaj

HP ukazuje udržateľné ambície a zapája aj lokálnych partnerov.

Keď ide o udržateľnosť, spoločnosť HP mieri vysoko – jedným z jej dlhodobých cieľov je stať sa najudržateľnejšou technologickou spoločnosťou na svete.

Zámerom HP je zvyšovať pozitívny dopad sveta IT a jeho zodpovednosť voči planéte, ľuďom aj komunitám. Okrem postupného znižovania emisií skleníkových plynov, používania elektriny z obnoviteľných zdrojov či cirkulovania produktov a ich balenia však HP presadzuje aj lokálne aktivity a projekty. Do svojej iniciatívy zapája aj partnerov, a to v rámci programu HP Amplify Impact.

Príde rast, alebo pád? Kurz bitcoinu ovplyvňuje viac faktorov

Spoločnosť HP si dobre uvedomuje, aký vplyv majú ľudia a spoločnosti na našu planétu. Či už ide o oblasť klimatickej zmeny, úpadku biodiverzity či sociálnej nerovnosti, stanovuje si ambiciózne ciele a dlhodobo smeruje k väčšej udržateľnosti.

Do roku 2030 chce dosiahnuť 75% cirkularitu produktov a obalov a do roku 2040 potom nulové emisie skleníkových plynov v hodnotovom reťazci. Nezameriava sa však iba na oblasť ekológie. Nemenej dôležité sú pre ňu aj ľudské práva či digitálna spravodlivosť. Do roku 2030 by preto napríklad mali byť vo vedení HP z 50 % zastúpené ženy.

K ceste za udržateľnejším podnikaním sa môžu pripojiť aj partneri spoločnosti HP. Zapojením do partnerského programu HP Amplify Impact získajú potrebnú podporu a možnosť podieľať sa na globálnych aj lokálnych iniciatívach. V rámci programu vzniklo v Holandsku množstvo nových projektov.

Jedným z nich je aj prepojenie s iniciatívou Včely na strechách, ktorého cieľom je podporiť a rozšíriť včelárstvo v oblasti miest. Aktuálne už spoločnosť HP a jej partneri umiestnili na strechy svojich budov či do ich tesnej blízkosti 6 včelích úľov, ktoré sú monitorované špeciálnym systémom. Ten na diaľku kontroluje teplotu vo včelstvách, ich zvukové prejavy, hmotnosť a otrasy úľov, alebo aj počasie a teplotu v ich okolí. Umožňuje tak zjednodušiť a zefektívniť všetky aktivity včelárov.

Získané dáta však môžu poslúžiť aj ďalej. Vďaka ich spracovaniu a analýze s pomocou umelej inteligencie a ďalším laboratórnym testom je možné získavať informácie o dopadoch uhlíkovej stopy budovy, znečistení ovzdušia, či prínosu včiel pre okolie. Zapojenie do projektu teda nie je len sprístupnením tradičného remesla širšiemu spektru ľudí, ale aj podporou biodiverzity v mestách a udržateľného výskumu v krehkom včelom ekosystéme.

Lokálnych aktivít v rámci programu HP Amplify Impact je však oveľa viac. Obľúbeným sa stal napríklad aj projekt Stávkovanie stromov.

 

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours