Kde v EÚ sa najlepšie žije za minimálnu mzdu

Zdieľaj

Minimálna mzda v členských krajinách Európskej únie sa pomerne výrazne líši, súčasne sú však v jednotlivých krajinách rozdielne ceny tovaru a služieb. Pri zohľadnení cenových rozdielov je minimálna mzda najvyššia v Nemecku, v Holandsku, v Luxembursku, vo Francúzsku av Belgicku. Ako si v európskom porovnaní stojí minimálna mzda na Slovensku?

Z členských krajín Európskej únie nie je minimálna mzda legislatívou stanovená iba v Dánsku, vo Fínsku, v Taliansku, v Rakúsku a vo Švédsku. Najmä v krajinách Škandinávie je však často hodnota najnižšej mzdy stanovená v kolektívnych zmluvách.

V parite kúpnej sily sú nižšie rozdiely medzi krajinami EÚ
Najvyššia hodinová minimálna mzda v absolútnom čísle je roku 2024 v Luxembursku, pri zohľadnení cien služieb a tovaru je však minimálna mzda vyššia v Nemecku aj v Holandsku a Luxembursko je na treťom mieste. Hodinová minimálna mzda v Luxembursku (14,86 eura) je 5,2-krát vyššia ako v Bulharsku (2,85 eura), kde je minimálna mzda najnižšia.

Júnový pokles sadzieb ECB potvrdený

Vzhľadom na to, že najmä ceny služieb sú vo východoeurópskych krajinách značne nižšie ako v západoeurópskych krajinách, rozdiely v minimálnej mzde v parite kúpnej sily sú medzi jednotlivými členskými krajinami EÚ nižšie. V parite kúpnej sily je hodinová minimálna mzda vyššia v Nemecku, kde je najvyššia, než na Slovensku, kde je najnižšia, „iba“ 2,4-krát.

Minimálna mzda v parite kúpnej sily v roku 2024
Členské krajiny Európskej únie si podľa hodnoty hodinovej minimálnej mzdy v parite kúpnej sily, teda pri zohľadnení cenových rozdielov, môžeme rozdeliť do troch skupín.

Vyššia ako 9 eur
V piatich členských krajinách Európskej únie bola hodinová minimálna mzda v parite kúpnej sily v januári 2024 viac ako 9 eur, a síce v Nemecku (9,94 €), v Holandsku (9,92 €), v Luxembursku (9,47 €) , vo Francúzsku (9,23 €) av Belgicku (9,18 €).

Od 6 do 8 eur
V piatich členských krajinách Európskej únie sa pohybovala v januári tohto roku hodinová minimálna hodinová mzda v parite kúpnej sily od 6 do 8 eur. Konkrétne potom v Poľsku (8,38 €), v Írsku (7,57 €), v Slovinsku (6,98 €), v Litve (6,29 €) av Španielsku (6,21 €).

Od 4 do 6 eur
V dvanástich členských krajinách Európskej únie sa hodinová minimálna hodinová mzda v parite kúpnej sily v januári 2024 pohybovala v rozmedzí 4 po 6 eur, jedná sa o Rumunsko (5,89 €), Chorvátsko (5,76 €), Cyprus (5,74) €), Maltu (5,18 €), Maďarsko (5,12 €), Portugalsko (4,71 €), Česko (4,57 €), Estónsko (4,48 €), Grécko (4,47 €) , Lotyšsko (4,33 €), Bulharsko (4,26 €) a Slovensko (4,10 €).

Porovnanie minimálnej mzdy s priemernou mzdou
Správne nastavenie minimálnej mzdy je veľmi dôležité, jednotlivé európske vlády hľadajú balans medzi dostatočnou finančnou ochranou pre zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu a sumou, ktorá by už značne zhoršovala ponuku pomocných prác na trhu práce, pretože niektoré pracovné činnosti za minimálnu mzdu by si už niektorí zamestnávatelia nemohli z ekonomických dôvodov dovoliť ponúkať. Aktuálne sa tak v členských krajinách Európskej únie najčastejšie pohybuje minimálna mzda v rozmedzí 40 % až 43 % priemernej mzdy.

V porovnaní s priemernou mzdou je minimálna mzda v nominálnom vyjadrení najvyššia v Slovinsku (51,6 %), vo Francúzsku (49,1 %), v Portugalsku (46,7 %) av Nemecku (46,4 %).
Naopak najnižšia je minimálna mzda v porovnaní s priemernou mzdou v nominálnom vyjadrení v Lotyšsku (31,9 %), v Maďarsku (36,3 %), v Estónsku (36,5 %) av Írsku (36,9 %).
Prameň: WSI (Wirtschfts-und Sozialwissenschaftliches Institut, Deutschland) – Mindestlohnbericht 2024

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours