Prejav guvernéra NBS Petra Kažimíra na konferencii WIPO

Zdieľaj

Význam a dôležitosť duševného vlastníctva narastá. Aktívne formuje budúce smerovanie globálnej ekonomiky, je „menou“ a „platidlom“ budúceho úspechu.

Duševné vlastníctvo je unikátnym vstupným kapitálom začínajúcich podnikateľov. Často je jediným majetkom, ktorý majú.

Duševné vlastníctvo, hodnota značky, ľudský kapitál a dáta, sú čoraz cennejšie. Spoločne prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, podporujú rozvoj inovácií a trhu.

Je veľa výziev, ktoré musíme riešiť. Medzi tie najdôležitejšie patrí:

  • Ochrana duševného vlastníctva od samého začiatku
  • Finančné ocenenie duševného vlastníctva a možnosť kolateralizácie

Hlavnou otázkou je „Ako môže Európa využiť duševné vlastníctvo a jeho aktíva na podporu inovácií a rastu ekonomiky?

Odpoveďou je

  • Otvorenosť a lepšie pochopenie potenciálu duševného vlastníctva
  • Zlepšenie pripravenosti európskej ekonomiky na tento trend
  • „Nabúranie“ európskeho konzervatívneho prístup k riziku
  • Modernizácia verejných politík v tejto oblasti
  • Podpora inovatívnych častí ekonomiky

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours