Parlament schválil zákon o výdavkových limitoch

Zdieľaj

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky definitívne schválili novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Ide o takzvané výdavkové limity, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR v rámci reformy fiškálnych pravidiel Európskej únie.

Výdavkové limity sa zjednodušene povedané stávajú akousi brzdou pri nadmernom vynakladaní verejných zdrojov. Kým doteraz jedny limity určovala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) a ďalšie obmedzenia rozpočtu Európska komisia (EK), po novom sa Slovenská republika bude riadiť už len jednými pravidlami a bude ich určovať samotné ministerstvo financií, ktoré je zároveň aj zodpovedné za riadenie verejných financií. Tieto pravidlá však budú odsúhlasované a naviazané na pravidlá EK.

Výdavkové limity sa v praxi počas predchádzajúcich rokov neuplatňovali, keďže existovala výnimka z dôvodu pandémie a energetickej krízy. Predchádzajúce vlády tak neboli nútené dodržiavať požadované limity výdavkov a aj z toho dôvodu sa medzi rokmi 2020 a 2023 výrazne zhoršil stav verejných financií v oblasti deficitu aj dlhu SR. Od roku 2024 však výnimka na uplatňovanie limitov skončila a štáty EÚ sa už opäť musia riadiť schválenými limitmi, ktoré im podľa zložitých výpočtov určujú, koľko financií môžu použiť na výdavky štátu.

61% Američanov žije od výplaty k výplate! Po výpadku platieb Fedu sa množia otázky, či banka pokryje penále

Výdavkové limity by mali spolu s plánovanou konsolidáciou prispieť k postupnému ozdraveniu verejných financií, ku ktorému sa zaviazala vláda SR aj vo svojom Programovom vyhlásení vlády SR a nedávno aj v schválenom Programe stability SR. Výdavkové limity tak korešpondujú s plánom postupného zníženia deficitu verejnej správy na úroveň pod 3% HDP do roku 2027 a následnom znižovaní dlhu SR.

Výdavkové limity sú zároveň definované aj v Pláne obnovy a odolnosti SR a boli jednou z podmienok na splnenie míľnika na uvoľnené financií z ďalšej platby pre SR.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours