Ministersto financií, pomoc hypotékam

Zdieľaj

Ministerstvo financií SR predstavilo návrh pomoci pri náraste splátok hypoték po refixácii. Pomoc budú môcť čerpať ľudia už za rok 2023, no pomoc zo strany štátu príde aj v nasledujúcich rokoch. Ide však len o návrh. Definitívne bude pomoc účinná až po schválení v Národnej rade Slovenskej republiky.

Pomoc za rok 2023 (do 31.12.2023)

Pre ľudí, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu. Štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne).

Žiadateľ však musí splniť podmienky:

 • Maximálny príjem môže dosahovať maximálne 1,6 násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžnik (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 €.
 • Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
 • V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver.
 • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.
 • http://meny.sk/rok-a-pol-od-zahajenia-pilotnej-verzie-cinskej-e-cny-dosiahli-objemy-transakcii-s-digitalnym-juanom-takmer-250-miliard-dolarov/

Akú formu bude mať pomoc?

 • Pomoc dostane žiadateľ vo forme daňového bonusu.

Ako postupovať?

 • Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Rok a pol od zahájenia pilotnej verzie čínskej e-CNY dosiahli objemy transakcií s digitálnym juanom takmer 250 miliárd dolárov

Pomoc od 1.1.2024

Pre ľudí, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky skokovo narastú úroky a tak aj splátka, pomôže Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny formou špeciálneho príspevku. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 € mesačne (1 800 eur ročne). Tieto financie budú vyplácané už nie formou daňového bonusu (ako pri žiadateľoch v roku 2023), ale priamo príspevkom na mesačnej báze.

Žiadateľ musí splniť podmienky:

 • Príjem môže dosahovať maximálne 1,6 násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 € (za rok 2022).
 • V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžnik (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 €.
 • Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.
 • V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver.
 • Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

Akú formu bude mať pomoc?

 • Pomoc dostane žiadateľ vo forme špeciálneho príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (úrady práce).

Ako postupovať?

 • Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Nové hypotekárne úvery pre mladých od 1.1.2024

Štát pripravil pomoc a zmeny aj v prípade nových hypoték pre mladých od 18 – 35 rokov. Podľa nových pravidiel nastáva niekoľko zmien:

 • Kým podľa súčasných starých pravidiel (platné do 31.12.2023) môže žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku do maximálnej výšky 50 tisíc €, od 1.1.2024 sa táto hranica ruší a bude neobmedzená.
 • Zároveň sa upravuje aj maximálna výška príjmu. Kým podľa starých pravidiel je maximálny príjem žiadateľa určený ako 1,3 násobok priemernej mzdy, od 1.1.2024 sa táto maximálna hranica zvyšuje na 1,6 násobok priemernej mzdy.
 • A kým podľa starých pravidiel má žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 € ročne, nové pravidlá zvyšujú tento limit na maximálne 1 200 € ročne.
 • Aj v tomto prípade však platí, že nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.
 • Tlačový odbor
  Ministerstvo financií SR

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours