Minister Taraba privítal na envirorezorte misiu Medzinárodného menového fondu

Zdieľaj

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes prijal predstaviteľov Medzinárodného menového fondu (MMF). Témou pracovného stretnutia bolo plnenie klimatických cieľov, podpora zavádzania nízkoemisných zdrojov energie a dekarbonizácia priemyslu.

Emisie skleníkových plynov na Slovensku klesli o vyše 44 % oproti roku 1990, predovšetkým vďaka priemyselnej a technologickej reštrukturalizácií, ale tiež ekonomickej a emisne menej nákladnej výrobe. Priemer EÚ je pritom na úrovni cca 28 %. Dosiahnutý pokrok ocenil na pôde ministerstva životného prostredia Magnus Saxegaard, vedúci misie Medzinárodného menového fondu.

Slovensko pritom patrí k štátom s najčistejšou výrobou elektrickej energie na svete. Pre dosiahnutie ďalšieho zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 však bude potrebné prijať ďalšie opatrenia. Podľa podpredsedu vlády Tomáša Tarabu sa Slovensko zameriava najmä na dekarbonizačné projekty v priemysle s vysokou energetickou náročnosťou, ale rovnako tak aj na dokončenie prechodu na nízkoemisné zdroje energie.

Slovenská vláda navrhla konsolidačný balíček, počíta aj s vyššími daňami

Podpredseda vlády zároveň informoval misiu MMF, že Slovensko bude aj naďalej podporovať klimatické záväzky. „Pôjdeme však cestou, ktorá Slovensku zabezpečí energetickú sebestačnosť, podporí ekologizáciu priemyslu, výrobné kapacity a využije pritom najmodernejšie a k prírode ohľaduplné technológie. Výrazne nám k tomu pomôžu investície z Plánu obnovy a odolnosti SR či Modernizačného fondu,“ zdôraznil.

Taraba tiež otvoril tému ekologických možností spracovania odpadu. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne 10 mil. ton priemyselných odpadov a viac ako 2,5 mil. ton komunálnych odpadov. Slovensko bude musieť nájsť efektívne riešenia na zhodnotenie týchto odpadov, aby nekončili na skládkach a nepoškodzovali životné prostredie. Nemenej dôležitou témou je zefektívnenie procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Podpredseda vlády informoval o pripravovaných zmenách, ktoré budú v súlade s medzinárodnými environmentálnymi normami a urýchlia procesy environmentálneho hodnotenia, či už pri strategických investíciách alebo pri veľkých projektoch dopravnej infraštruktúry.

Ministerstvo rovnako pripravuje aktualizáciu Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Základom na jej vypracovanie bude aktualizácia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030. Novšie projekcie pomôžu vyčísliť príspevok dodatočných riešení na dosiahnutie klimatickej neutrality Slovenska v roku 2050. Envirorezort spolupracuje na aktualizácii s expertami z rôznych analytických útvarov a medzinárodných organizácií.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours