Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité

Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité. V súlade s výsledkami vnútorného auditu […]

Pozitívne zmeny v PZP pre klientov

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) z dielne Ministerstva financií SR (MF SR). Novela prichádza s viacerými zmenami, ktoré pozitívne pocítia […]

Slovensko v procedúre nadmerného deficitu

Európska komisia prvýkrát od roku 2020 spúšťa mechanizmus, ktorý slúži na nápravu vysokých deficitov a dlhov. Počas pandémie totiž pre krajiny EÚ platila výnimka, na základe ktorej nemuseli dodržiavať fiškálne pravidlá […]