Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité

Zdieľaj

Na ministerstve kultúry zasadajú hodnotiace komisie v programe Obnovme si svoj dom (OSSD), finančné prostriedky neprepadnú, budú efektívne využité.

V súlade s výsledkami vnútorného auditu a s cieľom zjednodušiť a sprehľadniť procesy ministerstvo prijalo Plán opatrení na odstránenie nedostatkov. Upravené boli interné riadiace akty, ako Smernica o poskytovaní dotácií a Organizačný a rokovací poriadok komisií. Schéma tak umožní podporovať najmä projekty vedúce k úplnej a komplexnej obnove kultúrnych pamiatok, efektívne využitie verejných financií na projekty, ktoré sa definitívne a kompletne dokončia. Medzi priority ministerstva patria sakrálne stavby, objekty v pamiatkových zónach UNESCO a ďalšie kultúrne pamiatky po celom Slovensku. Systém dotačného programu bude pružnejší a podporí ich rýchlejšiu a komplexnejšiu obnovu.

Slovenská vláda navrhla konsolidačný balíček, počíta aj s vyššími daňami

Tento rok sa rozhodlo v programe OSSD o vyčlenení 9 miliónov eur. Zvyšných 6 miliónov eur bude alokovaných na priamu adresnú podporu obnovy kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. K týmto prostriedkom sa pridajú aj tie, ktoré sa nestihnú vyčerpať v rámci programu Obnovme si svoj dom. Zámerom MK SR je zabezpečiť plnenie cieľov z programového vyhlásenia vlády SR a aspoň čiastočne zmierniť investičný dlh v rezorte kultúry.

 

Dotácia z tohto programu nie je nárokovateľná. Je to dobrovoľný príspevok štátu a nikto naň nemá zákonný nárok.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours