Legislatívnym prekážkam v odstraňovaní environmentálnych záťaží je koniec

Zdieľaj

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v skrátenom legislatívnom konaní podporili 79 hlasmi novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Vynovená právna úprava z dielne Ministerstva životného prostredia SR si kladie za cieľ odstrániť problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré doteraz prakticky znemožňovali reálnu sanáciu environmentálnych záťaží, čím sa opätovne naštartuje ich vykonávanie.

Novela zákona o environmentálnych záťažiach napráva stav, ktorý vznikol nepremyslenou a nelogickou úpravou prijatou počas pôsobenia ministra Jána Budaja. Kvôli sporným ustanoveniam je dnes zákon o envirozátažiach predmetom ústavnej sťažnosti vedenej na Ústavnom súde SR. Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu mala doterajšia právna úprava závažné nedostatky z viacerých hľadísk.

Prvá veľká baterkáreň na Slovensku bude v Šuranoch

„Zákon ustanovil protiústavnú logiku, že finančné bremeno odstraňovania záťaže má znášať vlastník pozemku, čo znie na prvý pohľad v poriadku. Nie je to však v poriadku, ak drvivá väčšina envirozáťaží vznikla tak, že za socializmu štát skonfiškoval pozemky, po roku 1989 ich opäť vrátil pôvodným vlastníkom, ale medzi tým vznikla na pozemkoch environmentálna záťaž. Tú ale pôvodný vlastník nespôsobil. Novelou zákona odstraňujeme túto anomáliu a vlastníci pozemkov s envirozáťažou, ktorú nespôsobili, nebudú logicky znášať finančné bremeno za jej odstránenie,“ vysvetlil Taraba.

Nová právna úprava odstraňuje tiež duplicitu pri financovaní tých sanácií, kde bolo za povinnú osobu určené príslušné ministerstvo. V týchto prípadoch štát na jednej strane nemôže využívať finančné prostriedky z fondov Európskej únie a zároveň za úhradu tej istej sanácie vymáhať v plnej výške finančné zdroje od vlastníka nehnuteľnosti, v rámci ktorej sa envirozáťaž sanuje.

„Opozícia očividne daný zákon nepochopila. Je klamstvom, že novelou tohto zákona všetci vlastníci prídu o povinnosť znášať finančné náklady odstránenia envirozáťaže. Tým, ktorí boli okresnými úradmi určení ako povinné osoby alebo tak budú určení, daná povinnosť zostáva aj naďalej,“ uzavrel Taraba.

Novela zákona o environmentálnych záťažiach nadobudne účinnosť 1. januára 2024.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours