Ako zdaniť KRYPTOMENY?

Zdieľaj

Kryptomeny z pohľadu daní a účtovníctva

Kryptomeny alebo aj virtuálne meny sú pomerne novým fenoménom na finančnom trhu. Nesmierny boom zaznamenali v roku 2017. Od 1. októbra 2018 je účinná novela zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a na ňu nadväzujúce novely zákonov o účtovníctve a dani z príjmov, čím sa upravuje zdaňovanie kryptomien.

Čo je to kryptomena?

Kryptomenu môžeme definovať ako digitálne platidlo na obchodovanie. Využíva a implementuje princípy kryptografie na vytvorenie distribuovanej, decentralizovanej a bezpečnej digitálnej meny. Prvou kryptomenou, s ktorou sa začalo obchodovať v roku 2009 bol Bitcoin, ktorý je momentálne najrozšírenejšou kryptomenou na svete. Ďalej to bol Litecoin, Peercoin, Namecoin, Ethereum atď. Kryptomeny nemôžeme považovať za štandardné peniaze, pokladajú sa skôr za určitú formu špekulatívnej investície.

Kam zaradiť kryptomeny z pohľadu účtovníctva?

Z pohľadu účtovníctva sa kryptomeny (virutálna mena) považujú za majetok. Ide o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť.

Virtuálne meny považujeme za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostredky. V prípade predaja nie je možné dosiahnuť daňovú stratu, čím sa podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) docielilo rovnaké daňové zaobchádzanie pri fyzických osobách – nepodnikateľoch a pri podnikateľských subjektoch, bez ohľadu na formu účtovania alebo vedenia daňovej evidencie.

Prestížny DJIA prvýkrát v histórii prekonal hranicu 40 000 bodov

Kam zaradiť kryptomeny z pohľadu účtovníctva?

Z pohľadu účtovníctva sa kryptomeny (virutálna mena) považujú za majetok. Ide o aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spoľahlivo oceniť.

Virtuálne meny považujeme za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostredky. V prípade predaja nie je možné dosiahnuť daňovú stratu, čím sa podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) docielilo rovnaké daňové zaobchádzanie pri fyzických osobách – nepodnikateľoch a pri podnikateľských subjektoch, bez ohľadu na formu účtovania alebo vedenia daňovej evidencie.

Podnikatelia

Príjem fyzickej osoby z predaja virtuálnej meny, ktorá je obchodným majetkom podnikateľa, je zdaniteľným príjmom podľa § 6 zákona o dani z príjmov ako súčasť základu dane z príjmov z podnikania. Podnikatelia, ktorí účtujú v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve, alebo zisťujú základ dane vedením daňovej evidencie, vychádzajú z výsledku hospodárenia zisteného z účtovníctva alebo z rozdielu príjmov a výdavkov, ktorý sa transformuje na základ dane prostredníctvom § 17 až 29 zákona o dani z príjmov.

Podnikateľ si k dosiahnutým príjmom z predaja virtuálnej meny môže uplatniť daňové výdavky podľa § 19 zákona o dani z príjmov do výšky príjmov z predaja primerane podľa § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.

Nepodnikatelia

Pre fyzické osoby, ktoré virtuálnu menu nemajú zaradenú do obchodného majetku, sa príjem z jej predaja považuje podľa § 8 zákona o dani z príjmov za ostatný (iný) príjem. Zdaniteľné príjmy je možné znížiť o preukázateľne vynaložené výdavky na ich dosiahnutie. Avšak v prípade, ak sú tieto výdavky vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada. To znamená, že si v daňovom priznaní túto stratu daňovník nemôže odpočítať od iných príjmov.

Príjem z kryptomien sa pri fyzických osobách v závislosti od výšky základu dane zdaňuje sadzbou 19 % alebo 25 %. Rovnako tento druh príjmu podlieha zdravotnému poisteniu vo výške 14 %.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours