Pozitívne zmeny v PZP pre klientov

Zdieľaj

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) z dielne Ministerstva financií SR (MF SR). Novela prichádza s viacerými zmenami, ktoré pozitívne pocítia najmä klienti poisťovní. 

Ako už ministerstvo financií informovalo po schválení vládou SR koncom marca, novela napríklad zvyšuje limity poistného krytia. Pri škode na zdraví je navrhnuté zvýšenie krytia z 5,24 mil. eur na 6,45 mil. eur a pri škodách na majetku z 1,05 mil. eur na 1,3 mil. eur. Novela tiež prinesie vyššiu ochranu klientov pri omeškaní platby za PZP.

Trend zlacňovania potravín by mohol pokračovať

Ministerstvo financií schválenými zmenami vychádza v ústrety klientom aj pri regresných nárokoch, teda inak povedané, pri „sankciách“, ktoré môžu poisťovne uplatňovať voči klientom. Často totiž dochádza k prípadom, že klienti z objektívnych dôvodov nestihnú poisťovni včas nahlásiť poistnú udalosť a to je dôvodom, že poisťovňa si uplatní regres voči klientovi. Po novom však prichádza zmena. V prípade, ak klient nenahlási poistnú udalosť a má na to objektívne dôvody (napríklad zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a pod.) poisťovňa voči nemu regres (sankciu) nebude môcť uplatniť. V prípade, ak klient v termíne dodatočných 15 dní od uplynutia zákonnej lehoty oznámi poistnú udalosť, poisťovňa voči nemu bude môcť uplatniť regres maximálne 30%. V prípade, ak klient nestihne ani túto dodatočnú lehotu 15 dní, poisťovňa voči nemu môže uplatniť regres maximálne do výšky 50 %.

Zmena prichádza napríklad aj v samotnom určovaní výšky škôd, ktoré si klienti uplatňujú z PZP. Doterajší systém nebol jednotný a každá poisťovňa výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. Bežne sa stávalo, že klienti boli s náhradou škody nespokojní a prípady tak končili na súdoch. Ministerstvo financií preto na výpočet škôd navrhlo zavedenie jednotného mechanizmu. Všetky poisťovne sa tak budú riadiť jednotnou vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú doteraz využívajú aj spomínané súdy.

Už len posledný mesiac – samosprávy môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjacích bodov pre elektromobily do konca júna

Novela zákona o PZP tiež transponuje európsku legislatívu a zavádza jednotný doklad o bezškodovom priebehu poistenia. Poisťovne z členských štátov medzi sebou takéto potvrdenia často neakceptujú, no podľa schváleného návrhu ich už budú musieť. MF SR odstránilo diskrimináciu a zrovnoprávnilo práva klientov. Potvrdenia budú mať jednotný európsky vzor. Práve tento krok pomôže klientom ročne ušetriť aj niekoľko stoviek eur. Napríklad cena PZP na vozidlo strednej triedy je v susednom Rakúsku vo výške 1150 eur. V prípade, ak má klient potvrdenie o bezškodovom priebehu, môže dostať zľavu až do výšky 50%. S potvrdením tak bude cena PZP v Rakúsku vo výške 575 eur.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours