Na envirorezorte pokračuje spolupráca pri výstavbe strategického závodu Volvo

Zdieľaj

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba prijal na pôde envirorezortu generálneho riaditeľa švédskej automobilky Volvo Car Košice Björna Helldéna, ako aj štátnu tajomníčku Ministerstva dopravy SR Denisu Žilákovú a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Kamila Šaška. Najvýznamnejšia investícia posledných rokov na Slovensku je v súčasnosti vo fáze posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Podpredseda vlády informoval zástupcov podnikateľskej misie o pripravovanej legislatívnej zmene, ktorá administratívne zjednoduší a urýchli procesy v konaniach. „Mojou ambíciou je predložil novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na schválenie parlamentu začiatkom budúceho roka,“ podčiarkol Tomáš Taraba. Rovnako zdôraznil, že ministerstvo životného prostredia má eminentný záujem na tom, aby investori zo Slovenska neodchádzali kvôli tomu, že na Slovensku sú prieťahy v konaniach nad rámec zákona.

Prvá veľká baterkáreň na Slovensku bude v Šuranoch

Témou diskusie bol aj tzv. goldplating, teda uplatňovanie prísnych kritérií, ktorých dodržiavanie nevyžaduje ani európska smernica o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Podľa šéfa envirorezortu je súčasný stav legislatívy v tejto oblasti alarmujúci. „Projekty sú posudzované podľa 20 rokov starého zákona. Niektoré zákonné lehoty sú takmer nesplniteľne krátke, iné zase príliš dlhé. Nemáme vyriešené základné otázky, napriek tomu si stanovujeme prísnejšie procesné požiadavky, než od nás Európska únia vyžaduje. Takýto stav je jednoducho dlhodobo neudržateľný,“ vysvetlil na stretnutí Taraba. Predstavitelia automobilky Volvo aj predstavitelia podnikateľskej misie ocenili aktivity envirorezortu v tejto oblasti.

Vicepremiér zároveň ubezpečil, že ministerstvo životného prostredia bude veľmi prísne rešpektovať všetky európske normy a bude ich presadzovať. Nepôjde však ďalej cestou, keď na Slovensku platili prísnejšie normy ako bol európsky štandard.

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours