Desať neprávd o predčasnom dôchodku

Zdieľaj

Vplyvom postupne predlžujúceho sa riadneho dôchodkového veku stúpa obľuba preddôchodku, vďaka ktorému možno prestať skôr pracovať a pritom sa vyhnúť trvalo krátenému predčasnému dôchodku. Čo je dobré o preddôchodku vedieť?
Preddôchodok nevypláca štát, ale čerpajú sa vlastné nasporené peniaze. Nárok na preddôchodok teda nemajú všetci občania, ale iba ľudia majúci dostatočné vlastné prostriedky v doplnkovom dôchodkovom sporení. Na splnenie legislatívnych výhod musí mesačná suma preddôchodku predstavovať aspoň 30 % priemernej mzdy a minimálne sa musí vyplácať dva roky. Pozrime sa na niektoré omyly panujúce ohľadom preddôchodku v praxi.

Kedy je možné čerpať preddôchodok?
Aké sporenie sa hodnotí pri preddôchodku?
Môžu preddôchodcovia pracovať?
Je možné čerpať predčasný dôchodok v preddôchodku?
Platia si preddôchodcovia zdravotné poistenie?
Ako sa z hľadiska dôchodku hodnotí preddôchodok?
Nulový príjem znižuje štátny dôchodok
Je možné poberať podporu v nezamestnanosti v preddôchodku?
Preddôchodok a vplyv na pozostalostné dôchodky
Daňové zľavy a preddôchodok
Preddôchodok je možné čerpať kedykoľvek
Pri splnení zákonných podmienok je možné začať čerpať preddôchodok najskôr päť rokov pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku, pričom sa na účely preddôchodku posudzuje u mužov i žien dôchodkový vek muža rovnakého ročníka narodenia.

Hodnotia sa všetky penzijné produkty
Sporiť na penziu je možné v rade finančných produktov. Možnosť čerpať preddôchodok však umožňuje iba sporenie v štátom podporovanom doplnkovom dôchodkovom sporení. Zo zmluvy o penzijnom pripoistení nemožno preddôchodok čerpať. Kto chce čerpať preddôchodok, ten si musí previesť zmluvu o dôchodkovom pripoistení na doplnkové dôchodkové sporenie.

Preddôchodcovia nemôžu pracovať
Občania čerpajúci preddôchodok nie sú na rozdiel od príjemcov predčasného dôchodku nijako limitovaní vo zárobkovej činnosti. Preddôchodcovia teda môžu pracovať aj podnikať bez obmedzení. V praxi teda niektorí občania čerpajú preddôchodok, pretože už z rôznych dôvodov nechcú alebo nemôžu pracovať, po niekoľkých mesiacoch sa však môže situácia zmeniť av takom prípade nie je žiadny problém začať pracovať napr. aj na zmluvu na dobu neurčitú.

Nedá sa čerpať predčasný dôchodok
Primárne síce slúži preddôchodok na to, aby sa zabránilo čerpaniu finančne nevýhodného predčasného dôchodku, ale v niektorých prípadoch potrebuje preddôchodca vyšší aktuálny mesačný príjem, a preto môže začať súčasne poberať preddôchodok a predčasný dôchodok. Súbeh preddôchodku a predčasného dôchodku je možný.

Preddôchodok: práca, podpora, predčasný dôchodok, poistenie

Preddôchodcovia si musia sami platiť zdravotné poistenie
Na účely platenia zdravotného poistenia sú preddôchodcovia štátnymi poistencami. Teda aj preddôchodcovia poberajúci iba preddôchodok majú vo svojej zdravotnej poisťovni vyriešený svoj poistný vzťah a nemusia si sami zdravotné poistenie platiť.

Preddôchodok sa hodnotí ako odpracovaná doba
Mesačná suma starobného dôchodku závisí nielen od výšky rozhodných príjmov od roku 1986, ale aj od získanej doby poistenia. Každý rok poistenie ovplyvňuje mesačnú čiastku štátneho dôchodku veľmi výrazne. Doba poberania preddôchodku sa pritom do doby poistenia nezapočítava. Preddôchodok sa teda nehodnotí ani ako skutočne odpracovaný čas ani ako náhradný čas poistenia. Mesačná suma starobného dôchodku je teda nižšia, ako keď žiadateľ o starobný dôchodok pracuje až do dosiahnutia riadneho dôchodkového veku.

Nulový príjem znižuje štátny dôchodok
Preddôchodcovia poberajúci iba preddôchodok nemusia mať strach, že z dôvodu nulového príjmu podliehajúcemu sociálnemu poisteniu budú mať nižší štátny dôchodok. Doba poberania preddôchodku sa pri výpočte štátneho dôchodku hodnotí ako vylúčená doba poistenia. To znamená, že nulový príjem po toto obdobie neznižuje rozhodný príjem, z ktorého sa počíta osobný vymeriavací základ (tj priemerná mesačná mzda za odpracované roky v súčasnej hodnote).

Nie je možné poberať podporu v nezamestnanosti
Preddôchodok nevypláca štát, ale čerpajú sa vlastné nasporené peniaze. Preto môžu aj preddôchodcovia spĺňajúci zákonné podmienky pre priznanie podpory v nezamestnanosti (tj najmä potrebnú dobu poistenia) poberať súčasne preddôchodok a podporu v nezamestnanosti.

TIP: Ako môže evidencia na úrade práce zvýšiť dôchodok?

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours