Nezamestnanosť klesla

Zdieľaj

Nezamestnanosť klesla v októbri na najnižšiu úroveň tohto roka, rezort práce podporuje obce zasiahnuté zemetrasením

V októbri klesla nezamestnanosť na Slovensku na najnižšiu úroveň tohto roka. PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol úroveň 3,90 percenta. Klesal vo všetkých krajoch. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďuje na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, minulý týždeň spustil projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením.

Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V októbri PDU dosiahol úroveň 3,90 percenta, medzimesačne klesol o 8 stotín percentuálneho bodu. V porovnaní s októbrom 2022 klesol až o 0,47 percentuálneho bodu.

Nezamestnanosť medzimesačne klesala počas októbra vo všetkých krajoch. Najvýraznejší pokles PDU zaznamenal Košický kraj. Zo septembrových 5,32 percenta tam PDU klesol na úroveň 5,16 percenta. Pokles v porovnaní so septembrom hlásilo aj 61 okresov. Najvýraznejšie, až o 62 stotín percentuálneho bodu, klesol PDU v okrese Gelnica.

„Vývoj nezamestnanosti v októbri je veľmi dobrou správou pre Slovensko. Okrem celkových čísel je pozitívne, že sa darí tohtoročným absolventom škôl nájsť si uplatnenie na pracovnom trhu a ich počty v evidencii uchádzačov o zamestnanie v októbri klesli. Pozornosť rezortu práce si v poslednom období vyžiadala mimoriadna situácia na východe krajiny vyvolaná, minulomesačným zemetrasením. Hľadáme a vyhodnocujeme všetky možné spôsoby, ako podporiť zasiahnuté obce a ich obyvateľov. A to aj v oblasti služieb zamestnanosti. Pre zasiahnuté obce sme spustili projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením. V rámci neho sa môžu uchádzať o prostriedky na zaplatenie pracovníkov, ktorí budú pomáhať s odstraňovaním následkov zemetrasenia. Týmto krokom zároveň podporíme ľudí bez práce v týchto obciach,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Digitálne euro je čoskoro tu. Žiadna hotovosť a peniaze pod kontrolou

Minister práce predstavil aj projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením. Projekt sa rozbehol minulý týždeň, kedy začali príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prijímať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. Na projekt je vyčlenených 357 739,20 EUR zo štátneho rozpočtu. Financie slúžia na podporu vytvorenia pracovných miest za účelom pomoci pri obnove poškodenej infraštruktúry, budov a ďalšieho verejného majetku v dotknutých obciach. Pre rok 2023 je príspevok poskytovaný najviac vo výške 851,76 EUR mesačne na 1 podporené miesto. Podpora na vytvorenie pracovného miesta sa poskytne až na 6 mesiacov.

„Pomoc obyvateľom dotknutých nedávnym zemetrasením je pre nás najvyššou prioritou. Do postihnutých obcí som osobne vycestoval už počas prvých dní po nástupe do vedenia ústredia práce. Zamestnanci z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny robia skutočne všetko, čo je v ich silách, aby pomohli pri zabezpečení prostriedkov v rámci humanitárnej pomoci a ďalšej podpory. Ďakujem im za ich nasadenie a profesionalitu. Okrem toho úzko spolupracujeme so starostami a aktívne hľadáme ďalšie možnosti, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie pomáhať. Ukážkovým príkladom je projekt Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením. Budeme obciam nápomocní pri uchádzaní sa o prostriedky z projektu. Zároveň by som rád dotknutých občanov aj obce informoval, že naďalej môžu žiadať na úradoch práce aj o humanitárnu pomoc. Naši zamestnanci im s vyplnením žiadostí ochotne pomôžu,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Viac o PDU
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku označovaný skratkou PDU bol rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny určený za hlavný ukazovateľ vývoja nezamestnanosti od januára 2023. Nezamestnanosť je pomocou indikátora PDU vykazovaná na celoštátnej, krajskej a okresnej úrovni. Zároveň bude zachovaná kontinuita vo vykazovaní súčasného ukazovateľa Miera evidovanej nezamestnanosti (MEN) na celoštátnej a krajskej úrovni.

Jedným z viacerých benefitov nového ukazovateľa je detailnejšie sledovanie nezamestnanosti. K dispozícii sú údaje na úrovni obcí, ktoré predtým neexistovali. To pomáha nastavovať nástroje na podporu zamestnanosti adresnejšie so zreteľom na znižovanie rozdielov medzi regiónmi.

Rezort práce pravidelne zverejňoval hodnoty indikátora PDU aj v roku 2022. Jeho vývoj kopíroval vývoj predošlého primárneho ukazovateľa, ktorým bola miera evidovanej nezamestnanosti (MEN). Pri metodike výpočtu nového ukazovateľa nezamestnanosti sa rezort práce inšpiroval metodikou sledovania nezamestnanosti v susednej Českej republike.

Odborníci z Inštitútu pre sociálnu politiku hovoria o pozitívach indikátora PDU. Vďaka využívaniu výlučne administratívnych údajov umožňuje podľa nich PDU presné a včasné monitorovanie nezamestnanosti aj pre menšie geografické celky vrátane okresov, miest a obcí. Prechod na ukazovateľ PDU okrem skvalitnenia monitorovania nezamestnanosti na okresnej úrovni pozitívne vplýva aj na dlhodobú kontinuitu v metodike sledovania nezamestnanosti, keďže PDU nie je ovplyvnený ani metodickými zmenami v harmonizovaných celoeurópskych výberových zisťovaniach.

Koniec samoobslužných pokladní. Reťazec ich ruší, ľudský kontakt je najlepší

Štatistika nezamestnanosti – október 2023:

  • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 3,90 % (3,98 % v septembri 2023; 4,37 % v októbri 2022).
  • PU (Podiel uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 4,66 % (4,72 % v septembri 2023; 4,86 % v októbri 2022).
  • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 142 171 (145 296 osôb v septembri 2023).
  • Počet absolventov stredných škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2023, v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 5 209 (5 530 osôb v septembri 2023).
  • Počet absolventov vysokých škôl, ktorí ukončili štúdium v roku 2023, v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 1 760 (2 291 osôb v septembri 2023).
  • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 169 726 (172 283 v septembri 2023; 178 265 osôb v októbri 202 2).
  • Na trhu práce sa umiestnilo 13 279 uchádzačov o zamestnanie (17 196 v septembri 2023).
  • Počet voľných pracovných miest: 81 344 (83 964 v septembri 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji – 32 078 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji 2 677.
  • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 39 940.
  • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas októbra 2023: 5

 

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

.

More From Author

+ There are no comments

Add yours